اطلاعیه امور شهریه دانشجویان نوبت دوم (شبانه- شهریه پرداز)

اطلاعیه شهریه

" قابل توجه دانشجویان محترم نوبت دوم (شبانه- شهریه پرداز)"

دانشجویان محترم نوبت دوم باید شهریه هر ترم را از طریق پورتال دانشجویی، قسمت مالی، بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

زمان واریز شهریه برای هر ترم:

شهریه ثابت: حداکثر سه روز قبل از انتخاب واحد.

(نکته مهم: دانشجویان دارای بدهکاری قبلی، تا زمانی که بدهی قبلی را پراخت نکنند همچنان پورتال دانشجویی بسته و اجازه ورود به پورتال را نخواهند داشت)

                                                  

شهریه متغیر : از زمان حذف و اضافه تا 10 روز قبل از امتحانات پایان نیمسال.

(نکته مهم: در صورت عدم واریز شهریه ثابت و متغیر در موعد مقرر، در امتحانات پایان نیمسال نمیتوانید شرکت نمایید.)

 

*نکته مهم: دانشجوی گرامی در صورت عدم تسویه حساب کامل مالی، تمامی مراحل انتخاب واحد، حذف و اضافه و حضور در امتحانات، پورتال دانشجویی باز نخواهد شد و مسئولیت تمام عواقب ناشی از عدم پرداخت بموقع، به عهده شما خواهد بود.)

 

جدول مبالغ شهریه ثابت برای ورودی های 98

ردیف

نام رشته /ورودی98

مبلع به ریال

1

رشته های علوم ورزشی، مترجمی زبان انگلیسی ورودی 98

2761000 ریال

2

رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، علوم و مهندسی آب ورودی 98

3136100 ریال

 

 

 

 

 

 

جدول مبالغ شهریه ثابت  برای ورودی های

جدول مبالغ شهریه ثابت  برای ورودی های 99

ردیف

نام رشته /ورودی99

مبلع به ریال

1

رشته های علوم ورزشی، مترجمی زبان انگلیسی ورودی 99

3040000 ریال

2

رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، علوم و مهندسی آب ورودی 99

3450000 ریال

 

 

 

 

 

 

باتوجه بهباتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به
تخفیف شهریه:
در خصوص تعیین شهریه دانشجویان دارای رتبه در بین هم ورودی های مختلف (دانشجویان ممتاز) بر اساس مصوبه هیأت امنا مورخ 17/09/94:  در صورت احراز رتبه های اول، دوم وسوم با حداقل معدل«16» در هر سال تحصیلی در بین دانشجویان هم ورودی هر کد رشته به ترتیب %25 ، %50 و %75 شهریه همان سال تحصیلی دریافت می شود. حدااکثر مدت استفاده «4» سال تحصیلی و حداقل واحد اخذ شده «34» واحد می باشد.
تخفیف شهریه برای خانوده های ایثار گر و شاهد و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی:
دانشجویانی که دارای سهمیه ایثارگران با سهمیه بالای 25% می باشند با ارائه نامه بنیاد شهید از تخفیف صد درصدی شهریه برخوردارند.
دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی : با ارائه برگه انتخاب واحد و کارنامه ترم توسط دانشجو از دانشگاه به ارگان تحت پوشش به دانشجو در صورت موافقت توسط مؤسسه تحت پوشش  کمک مالی می شوند.

 

سؤالات و مشکلات مرتبط با شهریه را می توانید از طریق تماس تلفنی با شماره 05155258801داخلی 106 دانشگاه و یا از طریق پیام رسان سروش با آیدی 172819@ پیگیری نمائید.