گروه نظارت و ارزیابی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر مصطفی بهرامن رئیس گروه نظارت و ارزیابی 05155258801-داخلی115

جهت برقراری ارتباط با دفتر نظارت و ارزیابی مرکزآموزش عالی کاشمر

از طریق ایمیل nezarat@kashmar.ac.ir اقدام فرمایید.