معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس و شناسه ارتباطی ایتا
دکترمهدی مکاری  مدیر آموزشی و پژوهشی

05155258801 - داخلی103

محمدرضا دلیری راد  کارشناس مسئول آموزش

05155258801-داخلی104

جلیل فرهمند

 - کارشناس امتحانات

 - کارشناس اساتید

 - کارشناس سامانه های مجازی (ادوب کانکت و آزمون مجازی)

 - کارشناس دانشجویان تمدید سنوات

 - کارشناس کمیسیون موارد خاص

 - مسئول درخواست های مرخصی، حذف ترم، حذف تک درس، انتقال، مهمانی، استعدادهای درخشان

- مسئول سامانه ارزشیابی دانشجویان و اساتید

05155258771

الهه اکبری

 - کارشناس پذیرش و ثبت نام

 - مسئول تکمیل پروندهای ثبت نامی

 - کارشناس نظام وظیفه

 - مسئول صدور گواهی اشتغال به تحصیل

- مسئول دروس معرفی به استاد

05155258801-داخلی105

زهره نمازی

 - کارشناس دانشجویان فارغ التحصیل، انصرافی و اخراجی

 - کارشناس شهریه دانشجویان نوبت دوم

 - کارشناس دانشجویان بین الملل

05155258801-داخلی106