امروز شنبه 25 فروردين 1403

مدیریت پژوهشی

شرح وظایف مدیریت پژوهشی جهت بارگذاری در سایت دانشگاه

 

 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • محاسبات مربوط به تشویقی مقالات و پژوهانه اعضای هیات علمی
 • هماهنگی و پیگیری رویدادهای هفته پژوهش
 • معرفی پژوهش­گر برتر هر سال پژوهشی
 • امتیازدهی پرونده­های ترفیع اعضای هیات علمی
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت­های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
 • برنامه­ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
 • انجام امور مربوط به فرصت­های مطالعاتی طرح ارتباط با صنعت اعضای هیات علمی
 • بررسی پرونده­های جذب، تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضای هیات علمی
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه­ها.
 • انجام امور مربوط به همکاری­های علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور
 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح­های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
 • برنامه­ریزی و سیاست گذاری در خصوص کارآموزی دانشجویان
 • تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهش­های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 • برنامه­ ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه­های شغلی موجود در جامعه
 • همفکری با مدیران گروه­های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره­های میان رشته­ای کاربردی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق