بیمه حوادث دانشجویان

مرکز آموزش عالی کاشمر با رویکرد حمایت از سلامت جسم و روان دانشجویان، در ابتدای هر سال تحصیلی تمامی دانشجویان جاری (درحال تحصیل و ثبت نامی جدید) را برای مدت یک سال شمسی تحت پوشش "بیمه نامه حوادث" قرار می دهد.
از این رو دانشجویانی که به دلایل متعدد پیرامون مرکز ، سراهای دانشجویی، حین برگزاری کلاس های ورزشی یا اردوها و بازدیدهای علمی دچار حادثه می گردند، می بایست در ابتدای امر به نزدیک ترین بیمارستان یا بخش فوریت های پزشکی (اورژانس) مراجعه نموده و همچنین حین یا پس از انجام درمان، مراتب را در اسرع وقت به کارشناس اموردانشجویی جهت بررسی و پیگیری های لازم اطلاع داده و مدارک پزشکی خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز از وقوع حادثه تحویل این بخش نمایند.

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده پزشکی (بیمه حوادث دانشجویی)
1 . فتوکپی کارت ملی
2 . فتوکپی کارت دانشجویی
3 . ارائه شماره (شبا) مربوط به حساب بانکی به نام دانشجو و ذکر نام بانک.
4 . ارائه اصل تمام مدارک پزشکی و فاکتورهای مربوطه (با مهر و امضاء)
5 . ارائه اصل تصاویر رادیوگرافی و یا MRI .
6 . ارائه گزارش حادثه توسط دانشجو همراه با زمان دقیق وقوع حادثه (ذکر روز و ساعت رویداد الزامیست) که به تایید مدیر گروه یا سرپرست مربوطه رسیده باشد.
7 . اصل تاییدیه بیمارستان و یا واحد اورژانس مبنی بر پذیرش فرد در روز حادثه.

نکته : مدت زمان ارائه مستندات فوق از زمان وقوع حادثه 5 روز می باشد.

در خصوص تصادفات :
1 . گزارش رادیولوژی (جهت تایید فاکتور رادیولوژی)
2 . برابر با اصل کروکی تصادف
3 . اصل صورتحساب بیمارستان و اورژانس
4 . اصل نسخه ها و صورتحساب ها

 

مقررات بیمه: