برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با کلیات و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی"

بمناسبت هفته تربیت بدنی کارگاه آموزشی "آشنایی با کلیات و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی" به صورت حضوری توسط گروه آموزشی علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد که با استقبال پرشور دانشجویان همراه بود. در این کارگاه آموزشی که در تاریخ 1401.08.04 با حضور ۱۰۵ نفر از دانشجویان رشته علوم ورزشی در محل سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد، توسط دکتر مهدی ناظمی توضیحاتی کاربردی در مورد کلیات، گرایش ها، ضرایب و منابع آزمون کارشناسی برای شرکت کنندگان ارائه شد.

مرکز آموزش عالی کاشمر - گروه علوم ورزشی