اجرای بیش از هزار نفرساعت آموزش ویژه هفته پژوهش در مرکز آموزش عالی کاشمر

بیش از هزار نفرساعت آموزش با برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی  در مرکز آموزش عالی کاشمر اجرا شد.

هم‌زمان با گرامیداشت هفته پژوهش امسال ویژه‌برنامه‌های مختلفی در مرکز آموزش عالی کاشمربه اجرا گذاشته شد

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز  گفت: در هفته پژوهش  به همت مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز و گروه های آموزشی مرکز آموزش عالی کاشمر برنامه‌های متنوعی به اجرا گذاشته شد که  در 13 کارگاه آموزشی برگزار شده بیش از 500 نفر شرکت و از محتوای ارائه شده بهره‌مند شدند. 
دکتر مجید عاقل ابراز کرد: علم و تولید آن سنگ بنای اصلی تمدن امروزی است و به شکلی گسترده در ارتباط با سایر واقعیت های جامعه روند حیاتی خود را ادامه می دهد در واقع  تولید، بسط و گسترش علم تأثیر عمیقی در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد و تولید علم و توسعه علمی به عنوان موتور محرکه توسعه همه جانبه و پایدار کشورها نقش عمده ای را ایفا می کن از این رو به حوزه پژوهشی مرکز نوآوری و شتابدهی و مرکز آموزش عالی کاشمر  نگاه ویژه ای دارد
وی با اشاره به نقش تحقیقات علمی به منزله ساز و کار مؤثر و تعیین کننده در توسعه م گفت: پژوهش دانش تولید می کند و کاربرد دانش در عمل، سبب توسعه می شود. 
عاقل با اشاره به اینکه مسئولیت توسعه تحقیقات و تولید دانش بر عهده دانشگاه ها ست که با توجه به امکانات، توانایی ها و تجارب علمی انتظار می رود که آن ها این رسالت را به بهترین نحو به انجام برسانند و نقش های متعدد خود را در پاسخگویی به مسئولیت های ماهوی و اجتماعی خویش ایفا کنندگفت:ما تلاش داریم با رونق فعالیتهای های پژوهشی و تبدیل آنها به ثروت در راستای ارتقا مرکز آموزش عالی کاشمر به یک دانشگاه نسل سوم و چهارم کمک کنیم.