"نخستین همایش آنلاین ملی دانشگاه بدون دخانیات"ویژه دانشجویان گرامی