مسابقات شنای دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی کاشمر بمناسبت گرامیداشت روز دانشجو برگزار شد

این مسابقات زیر نظر تربیت بدنی و امور فوق برنامه و با همکاری مدیریت مجموعه استخر کوثر با شرکت 54 دانشجوی دختر در 3 ماده 25 متر آزاد، 25 متر قورباغه و 50 متر آزاد در تاریخ 1401/09/22 برگزار شد که در پایان نفرات برتر هر ماده مشخص شدند؛

 

25 متر آزاد
مقام اول: کیمیا وارسته الهی
مقام دوم: فاطمه محمدی
مقام سوم: زینب رحیم­زاده

 

25 متر قورباغه
مقام اول: فاطمه رضائی
مقام دوم: مهری رضایی نسب
مقام سوم: مهشید رستمی نژاد

50 متر آزاد
مقام اول: فاطمه واقعی
مقام دوم: مهری رضایی نسب
مقام سوم: الهه جلالی

مرکز آموزش عالی کاشمر – تربیت بدنی و امور فوق برنامه