دستورالعمل اجرایی کارآموزی مرکز آموزش عالی کاشمر

دستورالعمل اجرایی کارآموزی مرکز آموزش عالی کاشمر

دستورالعمل اجرایی گذراندن واحد کارآموزی به منظور ایجاد یکپارچگی و شفاف سازی مراحل طی شده توسط دانشجویان برای گذراندن موفق این دوره و بر مبنای "موافقت­نامه اجرای دوره­ های کارآموزی در صنعت" مورخ 30/9/1395، تدوین شده است. از رویکردهای اصلی گذراندن واحد کارآموزی، توانمندسازی دانشجویان در جهت آشنایی با بازار کار و فراهم آوردن فرصت تلاقییافته­ های علمی دانشگاهی و مهارت­های عملی صنعتی و همچنین افزایش خلاقیت و نوآوری در دانشجویان جهت بستر­سازی برایپرورش نیروهای دانشگاهی کارآفرین می­باشد.

1- تعاریف:

1-1 : واحد پذیرنده: واحد صنعتی وابسته به سازمان­های صنعت، معدن و تجارت و یا شرکت شهرک­های صنعتی، که پذیرنده­  دانشجوی دوره­ کارآموزی است.

2-1 : استاد کارآموزی: استادی که از طرف مرکز آموزش عالی کاشمر مسئولیت نظارت و ارزیابی کارآموزی دانشجو را برعهده دارد.

3-1 : سرپرست کارآموزی: فرد مسئول تعیین شده از طرف واحد پذیرنده که سرپرستی کارآموزی دانشجو را در واحد پذیرنده برعهده دارد.

 

2- شرایط:

1-2 : دانشجویی که حداقل 100 واحد درسی را گذرانده است می­ تواند واحد کارآموزی را اخذ نماید.

2-2 : بر اساس مصوبه­  شورای آموزشی مرکز آموزش عالی کاشمر مورخ 17/3/1396، دانشجو باید واحد کارآموزی را در طول تعطیلات تابستان (حداقل 15 ساعت در هفته با تایید سرپرست کارآموزی) بگذراند.

تبصره: دانشجو در صورتی می­تواند واحد کارآموزی را با صلاحدید مدیر گروه مربوطه در طول نیمسال آخر تحصیلی اش اخذ کند که تعداد واحدهای درسی­ اش از 12 واحد تجاوز نکند.

3-2 : انتخاب محل کارآموزی باید متناسب با رشته­ تحصیلی دانشجو باشد.

4-2 : تعداد ساعات مورد نیاز جهت گذراندن واحد کارآموزی مطابق با سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای هر رشته­ تحصیلی است و دانشجو موظف به گذراندن ساعات مذکور جهت اخذ گواهی پایان دوره­ کارآموزی می­باشد.

 

3- مراحل:

1-3 : مراجعه­ حضوری به مدیر گروه جهت تعیین و انتخاب واحد پذیرنده تا پانزدهم اسفندماه هر سال درصورتیکه دانشجو قصد اخذ واحد کارآموزی در تابستان را دارد.

تبصره : در صورتیکه دانشجو متقاضی گذراندن واحد کارآموزی در نیمسال آخر تحصیلی خود می­باشد، باید حداقل دو ماه زودتر از شروع نیمسال آخر تحصیلی خود به مدیر گروه مربوطه مراجعه نماید.

2-3 : پرکردن فرم شماره­ یک.

3-3 : مراجعه حضوری به اداره­ آموزش جهت انتخاب واحد کارآموزی توسط دانشجو تا نیمه­ خردادماه جهت گذراندن واحد کارآموزی در تابستان.

تبصره : دانشجو موظف است درصورتی که متقاضی گذراندن واحد کارآموزی در نیمسال آخر تحصیلی خود می­باشد، جهت انتخاب واحد کارآموزی ظرف مدت یک ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی، به آموزش مراجعه کند.

4-3 : مراجعه به کارشناس پژوهش جهت دریافت معرفی­نامه و تحویل آن به واحد پذیرنده.

5-3 : تکمیل و تحویل فرم شماره­ی دو حداکثر دو هفته پس از شروع کارآموزی به کارشناس پژوهش.

6-3 : ارسال اطلاعات کارآموز و مشخصات محل کارآموزی به دانشجو و استاد کارآموزی توسط کارشناس پژوهش.

7-3 : تاریخ اتمام دوره کارآموزی در صورتی که واحد کارآموزی در تابستان اخذ شده باشد پایان شهریور ماه و در صورتی که واحد کارآموزی در طول نیمسال آخر تحصیلی اخذ شده باشد تا پایان برگزاری کلاس­ها در آن نیمسال تحصیلی خواهد بود.

تبصره : در صورت عدم اتمام دوره­ کارآموزی در مدت زمان ذکر شده در بند 3-7، دانشجو باید حداقل دو هفته زودتر جهت تمدید واحد کارآموزی به اداره­ آموزش مراجعه نماید.

8-3 : پس از اتمام دوره­ کارآموزی دانشجو موظف است فرم تکمیل شده­ شماره­ 3 به همراه گواهی پایان دوره­ کارآموزی که توسط واحد پذیرنده صادر می­شود را به کارشناس پژوهش تحویل دهد.

9-3  : تکمیل فرم اعلام نمره و تحویل آن به اداره­ آموزش جهت ثبت نمره­ کارآموزی.

 

فایل پیوست: