درخشش تیم دانشجویی انجمن بازی های دیجیتال مرکز آموزش عالی کاشمردر کنفرانس بین المللی"تحقیقات بازی های دیجیتال"

مدیر گروه کامپیوتر مرکز آموزش عالی کاشمرگفت:تیم دانشجویی انجمن بازی های دیجیتال مرکز آموزش عالی کاشمر، بدنبال توسعه بازی دیجیتال "رانندگی مطابق نقشه واقعی ترشیز"،موفق به چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی"تحقیقات بازی های دیجیتال" گردید.
دکتر رمضانی در گفتگ با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر اظهار داشت: مقالات انگلیسی زبان این کنفراس بین المللی، در فهرست مقالات IEEE(معتبرترین مرجع انتشار مقالات علمی برق و کامپیوتر)نمایه گردیده و در آدرس:

https://ieeexplore.ieee.org/document/8712031
قابل دسترسی می باشد.
وی خاطر نشان کرد:صنعت بازی سازی، یکی از شاخه های نوین و پرطرفدار مهندسی کامپیوتر می باشد که فعالیت شایسته دانشجویان انجمن علمی بازی های دیجیتال، می تواند این انجمن را به فهرست معدود انجمن های علمی فعال در کشور اضافه نماید.
گفتنی است؛ موسسه علمی IEEE از موسسات مهم استاندارد سازی در دنیا و یکی از پیشگامان توسعه استانداردهای بین المللی محسوب می شود که زیر بنای بسیاری از موضوعات همچون مخابرات، فناوری اطلاعات، نانو فناوری، مهندسی پزشکی،حمل و نقل و تولید برق است.