حضور نماینده اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و دبیر منطقه نه ورزش دانشگاه های کشور در مرکز آموزش عالی کاشمر

در روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 جناب آقای دکتر مقصودی، نماینده و ناظر محترم اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم به همراه جناب آقای دکتر خادملو، دبیر محترم منطقه نه ورزش دانشگاه های کشور در مرکز آموزش عالی کاشمر حضور یافتند و پس از جلسه ای با رئیس، مدیر دانشجویی و مسئول تربیت بدنی مرکز از فضاها و اماکن ورزشی، سالن بدنسازی و مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی بازدید نمودند.

ایشان ضمن اعلام رضایتمندی از فعالیت های حوزه تربیت بدنی و فوق برنامه مرکز آموزش عالی کاشمر، بیان کردند که اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم پیرامون دریافت اعتبارات لازم جهت تجهیز فضاهای ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر پیگیری و مساعدت لازم را بعمل خواهد آورد.

مرکز آموزش عالی کاشمر - تربیت بدنی و امور فوق برنامه