به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی صورت گرفت؛ برگزاری اردوی طبیعت گردی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر

مسئول تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر از برگزاری اردوی طبیعت گردی دانشجویان دختر این مرکز خبر داد.

دکتر مهدی ناظمی اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و با هدف ایجاد روحیه نشاط و ترویج فرهنگ ورزش همگانی و طبیعت گردی بین دانشجویان این اردو در روز پنجشنبه 1401.08.05 با شرکت 36 دانشجوی دختر انجام شد. گفتنی است برنامه‌های متنوعی از سوی واحد تربیت بدنی و امور فوق برنامه مرکز آموزش عالی کاشمر به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی در قالب مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف بومی محلی و دوومیدانی برگزار شد.

مرکز آموزش عالی کاشمر – تربیت بدنی و امور فوق برنامه