برگزاری نخستین دوره مسابقه برنامه نویسی ویژه دانشجویان ورودی 95 علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر ویژه بزرگداشت روز مهندس