برگزاری اردوی سرزمین موجهای آبی دانشجویان دختر و پسر مرکز آموزش عالی کاشمر

بمناسبت گرامیداشت روز دانشجو اردوی سرزمین موجهای آبی مشهد مقدس با حضور بیش از 105 نفر از دانشجویان دختر و پسر مرکز آموزش عالی کاشمر در روز پنجشنبه 17 آذر 1401 برگزار شد.

مرکز آموزش عالی کاشمر – تربیت بدنی و امور فوق برنامه