امروز شنبه 25 فروردين 1403

امکان تسويه حساب الكترونيكي دانشجويان مرکز آموزش عالی کاشمر فراهم شد

سرپرست امور آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر از فراهم شدن امکان تسويه حساب الكترونيكي دانشجويان این مجموعه دانشگاهی خبرداد.

دکتر مهدی مکاری در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر اظهار داشت: به منظور تسريع و تسهيل فرآيندهاي تسويه حساب فارغ التحصيلي و غيرفارغ التحصيلي دانشجويان، انجام این روند به صورت الكترونيكي در مرکز آموزش عالی کاشمر امکان پذیر شد.

وی افزود: دانشجويان مي توانند به صورت الكترونيكي از طريق سامانه پويا، درخواست هاي تسويه حساب خود را ثبت نمايند.