آرشیو مراسم ها


هفته پژوهش 1402

دوشنبه 27 آذر 1402


شهید خوشنام

شنبه 25 آذر 1402


شروع ارزیابی اساتید

پنجشنبه 13 خرداد 1400


جلسات با دانشجویان

چهارشنبه 25 تير 1399


جلسات مسئولین

چهارشنبه 25 تير 1399


هفته خوابگاه ها 98

چهارشنبه 25 تير 1399


روز دانشجو 98

چهارشنبه 25 تير 1399