معرفی کتابخانه

 

 

کتابخانه

کتابخانه مرکز آموزش عالی کاشمر از سال 1392 تاسیس و هم اکنون با مساحت 400 متر مربع آماده ارائه خدمت است. این کتابخانه با هدف ارائه خدمات تامین منابع علمی به اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه ایجاد شده است.

مجموعه کتابخانه در حال حاضر با حدود 3867جلد کتاب به زبانهای مختلف فارسی ، عربی، انگلیسی در حال فعالیت می باشد که البته با تلاش مسئولین محترم دانشگاه خصوصاً ریاست محترم دانشگاه که نگاهی عمیق و توجهی خاص به کتابخانه مبذول داشتند به مرور زمان مراحل توسعه خود را گسترش خواهد داد.

  اهداف

  هدف اصلی کتابخانه پشتیبانی اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه از طریق تامین کلیه منابع و مواد لازم و کافی برای مطالعه و تحقیق همراه با امکانات فیزیکی و فنی، استفاده از آنها برای تمامی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دیگر بهره جویان مجاز در سهل ترین و مفیدترین شرایط ممکن می باشد . بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه در نظر گرفته شده است:

  1. گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی.

  2. انجام خدمات فنی و سازمان دهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن.

  3. راهنمایی و آموزش مراجعان در چگونگی استفاده از کتابخانه.

  4. فراهم آوردن امکانات امانت مواد به مراجعان و تدارک خدمات مرجع.

  5. فراهم آوردن امکانات و تسهیلات فیزیکی کافی و مناسب برای استفاده از منابع در داخل کتابخانه.

  6. کامپیوتری کردن خدمات کتابخانه و استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود.

  ساعات کار :

  امانات کتابخانه

  شنبه الی پنجشنبه 7 الی 15

  سالن مطالعه

  شنبه الی چهارشنبه 7 الی 20

پنجشنبه 7 الی 15

  همکاران:

  نام و نام خانوادگی

  عنوان پست سازمانی

تلفن
محدثه صفری

  کارشناس کتابخانه

051-55258801
داخلی119

  آمار منابع موجود :

  کتب تربیت بدنی

 600 جلد

  کتب کامپیوتر

  800 جلد

  کتب مهندسی آب

  410 جلد

  کتب زبان انگلیسی

  1010 جلد

  کتب عمومی

  594جلد

  فرهنگ و دیگشنری لاتین

  45جلد