معرفی

در راستای حمایت از نوآوران، مخترعان و نخبگان مرکز نوآوری ترشیز در پاییز 95 با حکم دکتر علم الهدایی ریاست پارک علم وفناوری خراسان کار خود را آغاز نمود. در این مرکز طرح ها و ایده های نوین و فناورانه منطقه ترشیز پس از داوری مورد حمایت قرار می گیرند.