مرکزبهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

مواجهه با مسائل مختلف زندگی اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی، حقوقی و غیره اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، ‌اضطراب، استیصال و درماندگی است. همه به تجربه دریافته‌ایم که به تنهایی قادر به اداره همه مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکلات از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره‌مند شویم، لیکن کمک تخصصی، حل بهتر و سریع‌تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می‌سازد. ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی، به دلیل تغییرات عمده‌ای که در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد به وجود می‌‌آورد، استرس‌ زا است و گاهی به دلیل عدم دسترسی به منابع حمایتی مطمئن، موجب ایجاد بحران‌هایی برای دانشجو می‌شود. مرکز مشاوره دانشگاه با توجه به ضرورت‌های فوق و به منظور کمک به دانشجویان جهت اداره و مدیریت مسائل عمده دوران زندگی دانشجویی راه اندازی شده و خدمات متعددی را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌کند.

 مشاور:

جناب آقای دکتر احمد اکبری

ساعات حضور:
روزهای شنبه و سه شنبه  از ساعت 13-9
روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17-15

 

دانشجویان گرامی ارائه خدمات مشاوره کاملاَ رایگان می باشد.
جهت هماهنگی و گرفتن وقت به اموردانشجویی مرکز آموزش عالی کاشمر (خانم خواجه) مراجعه نمایید.