پیام تبریک فرماندار محترم شهرستان به مناسبت روز دانشجو

باسمه تعالی
روز دانشجو مبارک
دانشگاه به عنوان یک نهاد مدنی و نوین آموزشی و پژوهشی در جهان امروز مهمترین سهم را در تکوین و تشکیل سایر نهادها و بیشترین تاثیر را در رویکردهای علمی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشورها دارا است در دین مبین اسلام هم تعلیم و ترویج علم در کنار اعتقادو ایمان راهگشای آدمی به سعادت دنیوی و اخروی معرفی شده است. در شکل گیری شخصیت هم در عمومیت بخشیدن و همگانی کردن آموزش و پرورش جامعه ما و هم در اعتلا و پیشرفت مادی و معنوی و هم در افزودن بر کیفیت زندگی، همه نگاه ها به سوی دانشگا، دو خته شده است
دانشگاه به عنوان مهد علم و دانش و عقلانیت باید ساز و کار حاکم بر آن نیز مبتنی بر ضابطه و قانون باشد تا بستر را برای تحرک و پویایی اصحاب معرفت فراهم سازد. بنابر این دانشجو و دانشگاهی در هر اقدام و تحرکی قانون گراست و پا را از محدودیت های قانونی فراتر نمي نهد. نظم و ضابطه مندی در فعالیت سیاسی و فرهنگی دانشجویان، آموزش و تمرینی برای آنهاست تا بتوانند خود را برای تلاش در حوزه های کلان سیاسی و اجتماعی آماده سازند.  در مقام تحليل ابعاد شخصیت و کارکردهای اجتماعی و سیاسی دانشجو، پیش از هر چیز بایستی خصایص ذاتی و معرفتی جوان دانشجو را مد نظر قرار دهیم. خصایص و ویژگی هایی که در حقیقت مبنای تفکر و گرایشات ذهني و عملی او را تشکیل می دهند، ویژگی هایی چون جوان بودن، شادابی، تحرک ،استقلال خواهی، آزادی طلبی، عدالت طلبی و مواردی از این دست که او را در زمره ی یک لایه ی فعال و تاثیر گذار اجتماعی قرار داده است.
جهت دادن به فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و تعیین سمت و سوی آن ها بر اساس نیازهای واقع بینانه جامعه و صنعت از دیگر آرزوهای جامعه علمی است، به کار گیری پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا در جهت حل مسائل کشور با توجه به هوش سرشار دانشجویان می تواند بعنوان قوی ترین پشتوانه برای مسئولان اجرایی به شمار آید.
ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و تبریک فرارسیدن ۱۶ آذر بزرگداشت روز دانشجو امیدوارم دانشجویان عزیز در همه مراحل زندگی موفق و موید باشید.

مسلم ساقی فرماندار شهرستان کاشمر