امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

همایش پیاده روی دانشگاهیان شهرستان کاشمر"به مناسبت دهه مبارک فجر"

همایش پیاده روی دانشگاهیان شهرستان کاشمر"به مناسبت دهه مبارک فجر" به میزبانی "مرکز آموزش عالی کاشمر"

"امور فرهنگی - اجتماعی مرکز آموزش عالی کاشمر"