امروز يكشنبه 27 مرداد 1398

نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا در رونق تولید

مدیریت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت مرکز آموزش عالی کاشمر و مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز