موفقیت دانش آموخته مرکز آموزش عالی کاشمر در کلاس داوری ملی

محمد اسماعیل نژاد دانش آموخته کارشناسی رشته علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر موفق شد دوره داوری ملی رشته فوتسال را با موفقیت پشت سر گذاشته و برای قضاوت در میادین کشوری و مسابقات سطح اول کشور آماده شود.
ضمن تبریک به این داور جوان و ارزشمند کاشمر، آرزوی موفقیت های روزافزون را برای ایشان داریم.
مرکز آموزش عالی کاشمر – گروه علوم ورزشی