موفقیت دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی کاشمر در جشنواره ورزشهای همگانی دانشگاه های خراسان رضوی

اولین دوره مسابقات ورزشهای همگانی در بخش دانشجویان دختر در تاریخ 13 اردیبهشت 98 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این دوره از مسابقات، مرکز آموزش عالی کاشمر با هفت دانشجوی ورزشکار در سه رشته هفت سنگ مهارتی، دارت و آمادگی جسمانی حضور داشت که در پایان تیم های هفت سنگ مهارتی و دارت مرکز آموزش عالی کاشمر موفق شدند مقام سوم این دوره از مسابقات را بدست آورند.