معرفی کتاب | ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم

تجسم کنید به بیست سالگی بازگشته اید و فرصت دارید با تجربه هایی که آموخته اید زندگی بهتری آغاز کنید. به راستی چه تغییراتی را مد نظر قرار می دادید و چگونه با این شناخت دقیق تر جوانی را از نو تجربه می کردید؟

"تینا سیلیگ" کارآفرین، نویسنده کتابهای متعدد و پرفروش، استاد دانشگاه استنفورد با کوله باری از تجربه های مختلف، در قالب این کتاب کوشیده است آموخته هایی که در زندگی کسب کرده است با جوانان به اشتراک بگذارد.

کتاب در قالب یک مساله کارآفرینی آغاز می شود: "اگر پنج دلار پول و دو ساعت وقت داشتید، چگونه کسب درآمد می کردید؟
حل این مساله توسط گروه های مختلف دانشجویی و جوابهایی که می یابند، شیوه های اندیشیدن در زندگی و نتایج بسیار متفاوتی را که به بار می آورند نشان می دهد.

در ادامه کتاب نیز با مسائل جذاب و تفکر برانگیزی مواجه می شویم.
این اثر یکی از پرفروش ترین عناوین کسب و کار و توسعه مهارتهای فردی سایت آمازون بوده است. آن را محمد رضا آل یاسین ترجمه و انتشارات هامون منتشر کرده است.