امروز پنجشنبه 28 شهريور 1398

مدارک لازم جهت انجام امور تسویه حساب (فارغ التحصیلی)

ضمنا جهت انجام تصفیه حساب واحد تسهیلات (صندوق رفاه) دانشجویان فارغ التحصیلی در زمان مراجعه ملزم به پرداخت 10% از مجموع بدهی خود بوده و دانشجویان انصرافی و اخراجی نیز در صورت داشتن بدهی ملزم به پرداخت مجموع بدهی به صندوق رفاه دانشجویان باشند.

 

دسته مطلب: