عقد تفاهمنامه همکاری فی‌مابین مرکز آموزش عالی کاشمر و اداره ورزش و جوانان

با توجه به تاثیرات فراگیر ورزش در جامعه به ویژه برای جوانان و نظر به همبستگی مولفه های آموزش، پژوهش و ورزش به منظور گسترش پویایی جامعه، مشارکت کلیه دستگاه ها و دست اندر کاران و بطور خاص دانشگاه و اداره ورزش و جوانان که دارای جامعه هدف مشترکی هستند امری ضروری است. از این رو پس از برگزاری نشست‌های هم اندیشی فی‌مابین مسئولان مرکز آموزش عالی کاشمر و اداره ورزش و جوانان، طرفین برای انجام همکاری مشترک به توافق رسیدند.

در همین راستا طی برگزاری جلسه ای به میزبانی آقای شهنازی ریاست اداره ورزش و جوانان و با حضور دکتر ناظمی و دکتر مازنی تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین اداره ورزش و جوانان و مرکز آموزش عالی کاشمر به سرپرستی آقای دکتر امین حسینی منعقد و امضا گردید.

مرکز آموزش عالی کاشمر - گروه علوم ورزشی