دوازدهمین نشست هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دوازدهمین نشست هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی با حضور دکتر باقری قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیأت امنا، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر رئیس کمسیون دائمی هیأت امنا، دکتر هادی معماریان رییس مرکز و سایر اعضای هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی روز پنجشنبه 21 شهریورماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.