دبیر شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر انتخاب شد

دبیر شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر انتخاب شد
در اولین جلسه ای که با حضور اعضای شورای نظارت انتخابات و منتخبین شورای صنفی برگزار شد، سیدمهدی موسوی با کسب اکثریت( 5 رای موافق) بین دیگر اعضا، به عنوان دبیر شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، در پی برگزاری انتخابات 30 اردیبهشت ماه امسال، اعضای شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر طی فرآیند رای گیری پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل انتخاب شدند.

در جلسه خردادماه اعضای شورای نظارت انتخابات و منتخبین شورای صنفی، زینب بختیاری نیز به عنوان نائب دبیر شورای انجمن صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر انتخاب شد.