حضور نائب دبیر شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر در انتخابات دانشجویی کلان منطقه 4 کشور

نائب دبیر شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر در انتخابات دانشجویی کلان منطقه 4 کشور جهت عضویت در دبیرخانه شورای مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی و رفاهی که با حضور اعضای شورای صنفی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 8 و 9 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد؛ حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر،این انتخابات با حضور دکتر حمیدرضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر فاطمه صادقی فر معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری (ناظر)، همچنین دبیران شورای صنفی دانشگاه‌های مناطق مذکور برگزار شد.

در این جلسه زینب بختیاری به عنوان نائب دبیر شورای صنفر دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمرحضور داشت.
در این نشست پس از معرفی دبیران شورای صنفی حاضر و برنامه‌های موردنظرشان رأی‌گیری به عمل آمد و حسینی محراب از دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان عضو اصلی انتخابات دانشجویی کلان منطقه 4 کشور جهت عضویت در دبیرخانه شورای مرکزی نظارت و احمدرضا زراعتی از دانشگاه صنعتی شاهرود نیز به‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شد.
گفتنی است ؛در پایان ضمن تقدیر از زحمات حسینی دبیر اسبق کلان منطقه 4 توسط دکتر طاهری معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر منطقه ۹ دانشگاه‌های کشور، طی نشستی با دبیران شوراهای دانشگاه ها در مورد مشکلات و درخواست‌های دانشجویی بحث و بررسی شد.