حضور دکتر معماریان ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر در شانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه‌های دولتی استان خراسان رضوی

حضور دکتر معماریان ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر در شانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه‌های دولتی استان خراسان رضوی با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و سایر اعضای این کمیسیون جهت هم‌اندیشی و بررسی پیشنهادهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان/ یکشنبه ۳شهریورماه