جلسه مجازی معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9

سومین جلسه هماهنگی افزایش سطح کیفی آموزش مجازی (در شرایط کرونا) و راهکارهای مشارکت  و تعامل حداکثری دانشگاه های منطقه در این خصوص در روز جاری (دوشنبه 30/04/99) برگزار گردید. دکتر عابدین پور معاون آموزشیُ، پژوهشی و دانشجویی مرکز اظهار داشت: ضمن تبادل تجربیات آموزش مجازی، برنامه هم افزایی دانشگاه های منطقه در خصوص ارایه بسته های آموزشیُ، آزمایشگاهی و کارگاهی با کیفیت بالا مورد بررسی قرار گرفت. عابدین پور افزود: در این جلسه راهکارهای ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی با توجه به شرایط غیرحضوری دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت، همچنین سناریوهای مختلف ارایه برنامه های آموزشی نیمسال تحصیلی آینده با در نظرگرفتن شرایط آن زمان و اعلان ستاد ملی مقابله با کرونا، مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

دسته مطلب: