تمدید زمان انتخاب واحد از روز شنبه 22 شهریور الی دوشنبه 25 شهریور

به اطلاع دانشجویان می رساند زمان انتخاب واحد از روز شنبه 22 شهریور الی دوشنبه 25 شهریور تمدید می شود. 

از دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند درخواست می گردد در این بازه زمانی اقدام نمایند.
سایر دانشجویان نیز می توانند نسبت به ترمیم و ویرایش انتخاب واحد قبلی در صورت نیاز اقدام نمایند.

شروع کلاسها از روز شنبه 29 شهریور می باشد.

دسته مطلب: