بزرگداشت روز مهندس در مرکز آموزش عالی کاشمر

بزرگداشت روز مهندس همزمان با زادروز دانشمند برجسته ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی در سالن همایش دکتر مسیح دانشوری

"روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"