امروز پنجشنبه 28 شهريور 1398

برگزاری مسابقات بدمینتون دانشجویان پسر مرکز آموزش عالی کاشمر

مسابقات بدمینتون ساعت ۱۱ روز سه شنبه 97/12/14 ساعت در محل سالن ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمربرگزار گردید.
مقام اول : میلاد محمدی
مقام دوم: محسن مریدار

"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"