برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید گروه علوم ورزشی

جلسه هم اندیشی اساتید گروه علوم ورزشی بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در روز سه شنبه 98/07/30 در محل دفتر ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر عابدین پور معاونت مرکز، دکتر مازنی مدیر دانشجویی، دکتر ناظمی مدیر گروه علوم ورزشی و اساتید گروه علوم ورزشی برگزار شد، پس از ارائه موارد آموزشی و انضباطی توسط کارشناس آموزش مرکز، پیرامون موارد مختلف آموزشی بحث و همفکری صورت گرفت.