امروز دوشنبه 24 تير 1398

برگزاری جلسات داوری طرح‌های برون‌دانشگاهی در حمایت از طرح‌های نوآورانه

جلسات داوری طرح‌های برون‌دانشگاهی در حمایت از طرح‌های نوآورانه در مرکز نوآوری ترشیز با حضور دکتر اختراعی رییس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت استان برگزار شد.