امروز دوشنبه 23 مهر 1397

افتتاحیه نمایشگاه محیط زیست "از عرش تا فرش"

نمایشگاه محیط زیست "از عرش تا فرش" به همت مدیریت سبز مرکز آموزش عالی کاشمر در محل کتابخانه افتتاح شد.
"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"