ارائه سخنرانی توسط دکتر هادی معماریان در اولین وبینار تخصصی جمع آوری آب باران برای مصارف شهری، خانگی و کشاورزی

 
ارائه سخنرانی توسط دکتر هادی معماریان در اولین وبینار تخصصی جمع آوری آب باران برای مصارف شهری، خانگی و کشاورزی با همکاری کارگروه سازگاری با کم آبی استان خراسان شمالی و انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگير باران ايران
 
- روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر
دسته مطلب: