ارائه آشنایی با درس فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس

دفاع مقدس یک فرهنگ و قطعه‌ای از تاریخ این ملت و هویت ملی ماست.

دانشجویان گرامی جهت انتخاب درس "آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس" به پرتال دانشجویی مراجعه و یا در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه با آموزش مرکز تماس برقرار نمایند.